Program dla biegłego rewidenta

Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak analitycy lub księgowi. Program dla biegłego rewidenta powinien być przydatny do przeprowadzania audytów, analizy danych finansowych i sporządzania raportów audytorskich. Dowiedz się więcej!

  • Wiemy, czego potrzebują analitycy lub księgowi.
  • Wiemy, co powinno być w programie dla biegłego rewidenta.
  • Program dla biegłego rewidenta powinien służyć do przeprowadzania audytów, analizy danych finansowych i sporządzania raportów audytorskich.
  • Analitycy lub księgowi skorzystają z 1 pakietu funkcjonalnego: Książka przychodów i rozchodów, który można dokupić do dowolnego programu z oferty naszej firmy.

Program dla biegłego rewidenta
Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak analitycy lub księgowi. Program dla biegłego rewidenta powinien być przydatny do przeprowadzania audytów, analizy danych finansowych i sporządzania raportów audytorskich. Dowiedz się więcej!