Program dla specjalisty ds sprzedaży B2C

Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak obsługa biurowa lub handlowcy. Program dla specjalisty ds sprzedaży B2C powinien być przydatny do zarządzania danymi klientów indywidualnych, obsługi zamówień i generowania raportów sprzedaży. Dowiedz się więcej!

  • Wiemy, czego potrzebują obsługa biurowa lub handlowcy.
  • Wiemy, co powinno być w programie dla specjalisty ds sprzedaży B2C.
  • Program dla specjalisty ds sprzedaży B2C powinien służyć do zarządzania danymi klientów indywidualnych, obsługi zamówień i generowania raportów sprzedaży.
  • Obsługa biurowa lub handlowcy skorzystają z 4 pakietów funkcjonalnych: Fakturowanie · Zamówienia · Magazyn · Raporty, które można dokupić do dowolnego programu z oferty naszej firmy.
  • BINGO! Mamy w ofercie 2 programy, które mają potrzebne funkcje już w standardzie! Te programy to Druczek ERP, Firma ERP.

Firma, produkcja, magazyn i dostawy Zarządzanie produkcją, dostawami i magazynem
Fakturowanie Wystawianie, drukowanie i wysyłanie faktur. Faktury nierozliczone i windykacja. Rejestr sprzedaży według stawek VAT. Baza i cennik usług.
Fiskalizacja Paragony fiskalne. Faktury do paragonów. Fiskalizacja paragonu lub faktury.
Procedury Procedury złożone. Fakturowanie procedur.
Komis i marża Komisem. Rejestr marży z faktur VAT marża.
Magazyn Baza towarów. Nawet 25 magazynów. Dokumenty magazynowe. Opakowaniania i kaucje. Rejestr ruchów. Remanenty magazynowe.
Produkcja Zarządzanie produkcją.
Zakupy i dostawy Faktury zakupowe. Zamawianie i rejestrowanie dostaw.
Zamówienia Zamówienia. Faktury zaliczkowe i końcowe. Oferty. Faktury pro-forma.
Rozliczenia Rozliczenia z kontrahentami i windykacja. Wpłaty do faktur. Wezwania do zapłaty z odsetkami.
Waluty Kursy walut z tabeli NBP.
Kontrahenci Baza kontrahentów.
Użytkownicy Baza użytkowników.
Weryfikacja Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Weryfikacja kontrahentów w bazie REGON.
E-maile Wysyłanie poczty elektronicznej e-mail.
SMS Wysyłanie SMS przez bramkę SMESKOM.
Raporty Raporty sprzedaży i wykresy. Analiza zysków i strat w firmie. Analiza zakupów i sprzedaży.
Koszty Faktury kosztowe, księgowanie kosztów. Dokumenty kosztowe.
365 Aktywna strona startowa. Moduły programu. Aktywna pomoc. Baza Wiedzy. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami. Ustawienia aplikacji. Style wydruków.
Tożsamości Tożsamości.

Te programy są dopasowane do Twoich potrzeb. Zawierają potrzebne pakiety Fakturowanie, Zamówienia, Magazyn, Raporty.

Druczek ERP


program Druczek ERP
WAŻNA INFORMACJA: Programy na tej zakładce nie zawierają wszystkich potrzebnych pakietów Fakturowanie, Zamówienia, Magazyn, Raporty. Ale mamy dobrą informację - możesz je dokupić!

program Druczek CRM
+1 pakiet Magazyn

Program dla specjalisty ds sprzedaży B2C
Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak obsługa biurowa lub handlowcy. Program dla specjalisty ds sprzedaży B2C powinien być przydatny do zarządzania danymi klientów indywidualnych, obsługi zamówień i generowania raportów sprzedaży. Dowiedz się więcej!