Zadania

Nasze programy wykorzystywane są do różnorodnych zadań w firmach różnej wielkości.

Pomagają w efektywnym fakturowaniu, sprzedaży, zarządzaniu firmą i innymi czynnościami związanymi z działalnością handlową.

Wspomagają w skutecznym zarządzaniu obszarem kadrowo-płacowym i księgowością w firmie. Pomagają przedsiębiorcom w prowadzeniu księgowości, rozliczaniu VAT, prowadzeniu Książki Przychodów i Rozchodów lub ryczałtu, a także w spełnianiu wymogów podatkowych i finansowych.

Aplikacje warsztatowe wspomagają obszar serwisu samochodowego, warsztatu, wymiany opon i napraw blacharskich. Oferują one funkcje zarządzania, planowania, monitorowania oraz generowania raportów, aby pomóc w efektywnym i sprawnym prowadzeniu działań serwisowych i warsztatowych.

Programy JZK wspomagają różne aspekty prowadzenia małej firmy handlowo-usługowej. Oferują one narzędzia do zarządzania klientami, sprzedażą, zamówieniami, kadrami, finansami, marketingiem, projektem i wieloma innymi dziedzinami, aby pomóc w efektywnym prowadzeniu biznesu.

Jedną z naszych specjalności są programy do generowania dokumentów, drukowania przelewów, tworzenia dokumentów według wzorca i obsługi plików PDF. Oferują one funkcje zarządzania, edycji, generowania i konwersji dokumentów, które mogą usprawnić pracę z dokumentacją w firmie.

Szczególnie popularne są nasze programy komputerowe do fakturowania, które mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu procesem fakturowania w firmie. Oferują one możliwość generowania faktur, zarządzania danymi klientów, monitorowania płatności i tworzenia raportów sprzedażowych, aby ułatwić i usprawnić proces fakturowania.

W wielu firmach wykorzystywane są programy JZK do obsługi ofert, zamówień i zaliczek. Oferują one narzędzia do tworzenia ofert, generowania zamówień, obsługi zaliczek, monitorowania płatności i tworzenia raportów sprzedażowych.

Firmy prowadzące sprzedaż usług dla ludności często wykorzystują oprogramowanie do obsługi umów abonamentowych, fakturowania masowego, generowania faktur seryjnych, szybkiego fakturowania i konwersji faktur na pliki PDF. Oferują one narzędzia do zarządzania umowami, generowania faktur, monitorowania płatności i tworzenia raportów, aby ułatwić i usprawnić procesy związane z obsługą umów i fakturowaniem w firmie.

W przypadku obsługi klienta niezwykle przydatne są nasze programy wspomagające w obsłudze reklamacji, rozliczeń z klientami, wezwań do zapłaty, not odsetkowych i windykacji. Oferują one narzędzia do zarządzania procesami, generowania dokumentów, monitorowania płatności i analizy danych.

Oferujemy szereg narzędzi technicznych, które mogą pomóc w obsłudze wysyłki SMS, maili, maili z załącznikami, plików PDF, JPK oraz w tworzeniu kopii elektronicznych faktur. Oferują one narzędzia do personalizacji, planowania, zarządzania bazami danych, generowania raportów i monitorowania wysyłek, aby ułatwić i usprawnić te procesy w firmie.

W przypadku plików JPK oferujemy narzędzia, które mogą pomóc w przygotowywaniu, weryfikacji, eksportowaniu i obsłudze plików JPK oraz w wysyłaniu ich do księgowej i urzędu skarbowego. Oferują one narzędzia do zarządzania danymi, generowania raportów, analizy zgodności i monitorowania terminów. Umożliwiają przygotowywanie JPK (Jednolity Plik Kontrolny), weryfikację pliku JPK, eksportowanie danych do JPK, obsługę JPK_FA, JPK_VAT, JPK_V7M, JPK_V7K oraz wysyłanie JPK do księgowej i urzędu skarbowego.

W branży logistycznej oferujemy szereg programów komputerowych, które mogą pomóc w obsłudze magazynu, PZ, WZ, remanentów, produkcji, obsłudze dostaw, zakupach i zamówieniach dla dostawców. Oferują one narzędzia do zarządzania stanami magazynowymi, generowania dokumentów, planowania produkcji, monitorowania dostaw i analizy efektywności. Mogą być przydatne do obsługi magazynu, PZ (Przyjęcie Zewnętrzne), WZ (Wydanie Zewnętrzne), remanentów, produkcji, produkcji na magazyn, obsługi dostaw, zakupów i zamówień dla dostawców.

Podstawą w firmie jest zawsze analiza kosztów i majątku. Oferujemy narzędzia wspomagające w rejestrowaniu kosztów, księgowaniu kosztów, obsłudze środków trwałych, amortyzacji, wykazie wartości niematerialnych i prawnych oraz dowodach wewnętrznych.

W dziale ubezpieczeń społecznych oferujemy programy komputerowe, które mogą pomóc w obliczaniu składek ZUS, składki zdrowotnej, składek chorobowych, wypadkowych, społecznych, rentowych i emerytalnych, a także w obsłudze ZUS dla księgi oraz dla ryczałtu.

Rozliczenia podatkowe to jedna z naszych specjalności. Oferujemy programy komputerowe pomagające w samodzielnym prowadzeniu książki przychodów i rozchodów, rozliczeniu PIT liniowego, podatku na zasadach ogólnych, PIT 19%, według skali podatkowej oraz w księgowaniu dla samozatrudnionych.

Aplikacje JZK pomagają w małej księgowości, samodzielnym księgowaniu zamiast biura rachunkowego, rozliczaniu ryczałtu ewidencjonowanego, składce zdrowotnej od ryczałtu oraz ryczałtu dla programistów i informatyków. Oferują one narzędzia do zarządzania danymi finansowymi, generowania raportów, monitorowania płatności i analizy kosztów. Również biura rachunkowe korzystają z naszych programów komputerowych.

Dzięki samodzielnemu księgowaniu przedsiębiorcy zyskują autonomię. Polega to na samodzielnym księgowaniu bez biura rachunkowego oraz w celu obniżenia kosztów obsługi księgowej, oszczędzania na księgowości, tańszego rozliczenia podatkowego i optymalizacji kosztów podatkowych.

Pierwszym masowo sprzedawanym programem JZK był program Moje Konto, służący do obsługi finansów osobistych. Do dziś nasze aplikacje wspomagają w obsłudze budżetu, kontrolowaniu wydatków, obliczaniu odsetek, importowaniu wyciągów bankowych, obsłudze formatu MT-940, importowaniu wyciągów z CSV, importowaniu wyciągów bankowych z PDF, obsłudze wyciągów z banków oraz generowaniu paczek przelewów dla banku.

W każdej firmie ważna jest praca z klientem. Oferujemy narzędzia, które mogą pomóc w obsłudze CRM, prowadzeniu bazy kontrahentów, rejestracji zgody RODO, weryfikacji kontrahentów, Białej Listy VAT, sprawdzaniu statusu VAT kontrahenta oraz weryfikacji VIES, generowania raportów, monitorowania działań sprzedażowych i marketingowych, a także zapewniania zgodności z przepisami RODO i podatkowymi.

Nowością są programy do obsługi podpisu elektronicznego, weryfikacji podpisów kwalifikowanych, podpisywaniu plików PDF, XML, obsłudze formatu enveloped i enveloping, podpisywaniu faktur, dokumentów oraz zarządzaniu całym procesem podpisywania i weryfikacji. Oferują one narzędzia do generowania, weryfikacji i zarządzania podpisami elektronicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

Każdego dnia opracowujemy aktualną tabelę kursów walut NBP, udostępniając ją automatycznie wszystkim użytkownikom naszych aplikacji. Kursy walut wspomagają w obsłudze wystawiania faktur walutowych, przeliczania walut, przeliczania faktur na złote, wystawiania faktur w językach obcych, wystawiania faktur w walutach obcych, przeliczania według kursów z tabeli NBP, obliczania kursu do faktury oraz rozliczania różnic kursowych. Oferują one narzędzia do efektywnego i dokładnego zarządzania fakturami w różnych walutach, automatycznego przeliczania kwot, śledzenia kursów walut i generowania raportów związanych z rozliczeniami walutowymi w firmie.

Inną specjalnością są programy pomagające w drukowaniu korespondencji papierowej, generowaniu adresów na koperty, tworzeniu stron adresowych do koperty z okienkiem, drukowaniu etykiet i nalepek adresowych na koperty, generowaniu listów poleconych, tworzeniu zbiorówek pocztowych, obliczaniu kosztów przesyłki oraz prowadzeniu dziennika korespondencji. Oferują one narzędzia do efektywnego zarządzania wysyłką i dostarczaniem korespondencji, generowania raportów i śledzenia historii wysłanych dokumentów w firmie.

Dla wielu użytkowników naszych aplikacji ważne są funkcje polegające na obsłudze terminarza, planowaniu spraw, rozpraw sądowych, umawianiu spotkań, wizyt w gabinecie, naprawach serwisowych, zarządzaniu grafikiem, zadaniami do zrobienia, tablicą Kanban oraz kalendarzem spotkań. Oferują one narzędzia do efektywnego zarządzania czasem, harmonogramem i zadaniami, generowania powiadomień i raportów.

Ważne jest dla nas oprogramowanie branżowe. Pomagamy w obsłudze recepcji hotelowej, zarządzaniu rezerwacjami, meldowaniu gości, rozliczaniu pobytów, fakturowaniu usług hotelowych, obsłudze pokoi, planowaniu posiłków, rezerwacji grupowych oraz organizacji imprez okolicznościowych takich, jak stypy, śluby, komunie, rocznice itp. Oferują one narzędzia do efektywnego zarządzania rezerwacjami, monitorowania dostępności pokoi, generowania raportów i fakturowania.

Posiadamy w ofercie popularne oprogramowanie służące rozliczaniu wspólnot mieszkaniowych, opłat za media, opłat administracyjnych, wynajmu, czynszu, organizowaniu zebrań, księgowaniu wpłat, importowaniu wyciągów z wpłatami lokatorów, rozliczaniu opłat za śmieci, wodę, ścieki, ogrzewanie, sprzątanie. Oferują one narzędzia do zarządzania nieruchomościami.

Popularne programy warsztatowe pomagają w obsłudze serwisu samochodowego, warsztatu, rozliczaniu mechaników, umawianiu klientów, zarządzaniu zleceniami serwisowymi, częściami, robocizną, magazynem oraz fakturowaniu w serwisie i warsztacie dla mechanika samochodowego.

Oferujemy szereg narzędzi związanych z obsługą e-faktury, wdrażaniem KSEF, fakturą strukturyzowaną, fakturami elektronicznymi, importem i eksportem faktur z innych systemów oraz konwertowaniem faktur.

Uniwersalność naszych programów sprawia, że są przydatne dla zawodów prawniczych lub doradczych, dla prawników, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i doradców prawnych.

Naszą specjalnością są narzędzia służące do przygotowywania pism procesowych, wzorów pism, wzorców umownych, wzorów dokumentów, szablonów i druczków, wypełniania dokumentów.

Wśród tysięcy użytkowników naszych aplikacji są firmy wykorzystujące programy do obsługi sprzątania, deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, pracami porządkowymi, ochroniarskimi oraz dla firm zatrudniających pracowników na zlecenie do obsługi budynków. Programy pomagają w czynnościąch związanych z wynajmem nieruchomości, refakturowaniem kosztów, fakturowaniem liczników, fakturami za media, rozliczeniami wody, ogrzewania, wystawianiem faktur za najem, wynajem oraz usługi noclegowe.

Nasze kapitalne programy komputerowe są popularne i efektywne w wielu dziedzinach biznesowych.

JZK: Jak Zawsze Kapitalne

Zadania
JZK SOFTWARE. Programy JZK: Jak Zawsze Kapitalne!